What would it be like if Your'e always at my side --talking like a normal friend to me? No limitations, no hesitations. Just like a casual thing. Staying at my table, drinking a cup of coffee, talking and laughing on nonsense things; just like a friend who always stays at my house, who is very... Continue Reading →

Advertisements

Tumakbo papalayo, at tinikman ang tawag ng mundo. Sinibukang iwan Ka, at inakalang makakaya ang lahat. Piniling magkulong, piniling mag-isa. Pilit isinara ang pintuan ng puso, at sinabing, ‘ako nalang mag-isa.’ Nag bingi-bingihan sa tawag Mo, nagpaka-manhid wag Ka lang maramdaman. Kinulong ang katawan sa sariling nais nito, akalang sasaya pag lalo pang kumapit at... Continue Reading →

WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: